Ochrana osobních údajů

Při vyplňování registrace jste poskytli své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost LOCO design s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Zákazník svou registrací výslovně souhlasí s tím, že společnost LOCO design s.r.o. zpracuje osobní údaje v uvedené registraci do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Zákazník dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost LOCO design s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele/-lů, přičemž zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost LOCO design s.r.o. prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje jiným subjektům. Společnost LOCO design s.r.o. může zaslat zákazníkům nabídku od partnerů, o které se domnívá, že oslovené zákazníky pravděpodobně zaujme. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti obchodu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

 

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně